Pieter Ringoot - Kunstschilder (1921 - 2011)

Pieter Ringoot werd Geboren in 1921 te Lebbeke. Hij overleed te Dendermonde in april 2011 (België). Hij Leefde en werkte in Lebbeke en was gehuwd met Maria Verdoodt (1922 - 2005)

In de zeer uiteenlopende verscheidenheid van het werk van Pieter Ringoot treft men de homogeniteit van een artistieke vorming en de uiterste zorg wat uitvoering en voorbereiding betreft van ieder werk. Pieter Ringoot trad tijdens zijn leven weinig naar buiten met zijn werk omdat hij van mening was dat hij slechts met werk wat aan zijn zeer persoonlijke kunstzinnige eisen beantwoorde in de openbaarheid kon stappen. Hierdoor wordt het werk gekenmerkt door een zorgvuldige voorbereiding, een bijna ambachtelijke uitvoering en is onderworpen geweest aan een zeer kritisch benaderen.
   

Pieter Ringoot is wat men noemt een “academisch schilder”. Hij is niet iemand die improviseert Hij gaat niet voor zijn doek staan om te schilderen; zo maar. 

Wanneer hij begint te schilderen dan is dat voorbereid., dan weet hij wat hij gaat schilderen en hoe hij het gaat schilderen., dan heeft hij van zijn onderwerp de nodige voorstudies gemaakt. Hij kent zijn werk door en door. Bij hem is een werk geen toevalligheid maar men zou bijna kunnen zeggen een geboorte van een voldragen zwangerschap. Hij is iemand die het zich niet eenvoudig en gemakkelijk maakte en zeer zelden om niet te zeggen “nooit” tevreden was over zijn werk. Hij durfde het aan, werk van uren, soms van dagen ongedaan te maken. 

Wanneer men het werk bekijkt dan blijkt overduidelijk dat bij hem het onderwerp van primordiaal belang is. Bij hem stonden de kleuren in dienst van het onderwerp en niet omgekeerd.

De precieze benadering en vormgeving van zijn onderwerpen verraadt ten voete uit de academische vormgeving van deze kunstenaar. In 1941-42 liep hij gelijktijdig academie te Aalst en Dendermonde waar hij Piet Gillis (laken 1887 - Dendermonde 1965) als leermeester had. Van 1947 tot 1949 volgde hij les aan het St. Lukas te Brussel en van 1949 tot 1962 aan de school voor kunsten en ambachten te Anderlecht. Wanneer we weten dat zijn laatste leermeester Emile Salkin heette, een persoonlijk vriend en geestesgenoot van Paul Delvaux, dan begrijpen we eveneens waarom de compositie in het werk van Pieter Ringoot zo opvallend is.   

Tekst ontleend aan de inleiding van de tentoonstelling in april 1976 door Achiel Vermeiren, toenmalig voorzitter van de kunstkring “als ich can” te Lebbeke.