Ondersteuning & financiële hulp

Laat je bijstaan door verschillende instanties

Gemeente: uitleendienst, subsidies, erkenning verenigingen

Als erkende Lebbeekse vereniging kan je materiaal huren bij de gemeentelijke uitleendienst. Een account aanmaken en online reserveren, doe je via de webshop.

De gemeente voorziet subsidies voor socio-culturele en beeldende verenigingen, maar ook voor buurtfeesten, jubilerende verenigingen en speciale projecten, nieuwe initiatieven en samenwerkingen. Op de website vind je alle informatie over wie dit kan aanvragen, hoe en wanneer.

Om materiaal te huren en subsidies te kunnen aanvragen, moet je een erkende Lebbeekse vereniging zijn. Jaarlijks tegen 15 mei worden alle kandidaturen verzameld om voor te leggen aan het bestuur. Erkenningen worden maar één keer per jaar behandeld, dus wacht zeker niet te lang! Criteria en aanvraagdossiers vind je op de website.

Overheid: provinciale uitleendienst, subsidies

Ook bij de Vlaamse overheid kan je terecht voor ondersteuning. Huur materiaal bij de provinciale uitleendienst of vraag subsidies aan voor de culturele sector.

Creative Europe Programma

Europees subsidieprogramma ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sector. 

Wie, wat, aanvraagprocedure, enzovoort. Dit vind je allemaal op één adres.

Fondsen werven

Om jouw vereniging, organisatie of evenement te doen slagen heb je geld nodig. Naast het aanvragen van subsidies is fondsen werven daar ook een manier voor.

Een bekend platform om fondsen te werven is Trooper. Koppel online shoppen aan het doneren van geld aan jouw initiatief.

Daarnaast kan je zelf een lokale fundraising op poten zetten, kan je bedrijven contacteren, een benefietavond organiseren, enzovoort.

Een overzicht van andere organisaties

Naast ondersteuning van gemeente en overheid zijn er nog tal van andere organisaties waarbij je kan aankloppen voor advies en financiële steun:

 • Cera: een project op poten zetten en je kan wat financiële steun gebruiken? Dien dan een projectaanvraag in bij Cera!
 • Cultuurloket: biedt zakelijke ondersteuning aan de cultuursector.
 • OP/TIL: steunpunt, netwerk en kenniscentrum voor het bovenlokale en transversale culturele veld.
 • Publiq: specialist in communicatie van het gevarieerde, publieke vrijetijdsaanbod.
 • Open Doek: organisatie die het theater in de vrije tijd inspireert en faciliteert.
 • Kunstenpunt: steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek.
 • Kunstwerkt: voor iedereen die beeldende kunst maakt.
 • Breedbeeld: ondersteunt, informeert, inspireert en verbindt iedereen in Vlaanderen die in zijn vrije tijd met fotografie, film en mediakunst bezig is.
 • De Federatie: betrekt, informeert en vertegenwoordigt het Vlaamse sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten.
 • FARO: Vlaams steunpunt voor Vlaams cultureel erfgoed.
 • Pulse: netwerk van organisaties en individuen uit de cultuur-, jeugd- en mediasector die experimenteren met duurzame alternatieven voor ons huidige samenlevingsmodel.
 • Scwitch: ondersteunt socioculturele organisaties in hun zakelijk beheer.
 • Vi.be: het aanspreekpunt voor niet-klassieke muziek.