Evenementenloket

Een aanvraag voor een evenement is nodig wanneer

  • het evenement plaatsvindt op de openbare weg of in een publiek toegankelijk gebouw bv. op een plein, straat of park, in een zaal of school.
  • het evenement plaatsvindt in een privé-gebouw en het voor iedereen toegankelijk is
  • er luide muziek wordt gespeeld op het evenement bv. fuiven, concerten of optredens en je een uitzondering op geluid nodig hebt.
  • er tijdens een evenement op hetzelfde moment meer dan 1.000 bezoekers verwacht worden.
  • je een (door)tocht, circus of wedstrijd op de openbare weg of garageverkoop organiseert.

Op welke termijn dien je jouw aanvraag in?

  • Voor evenementen met meer dan 500 aanwezigen ten laatste drie maanden vóór het evenement.
  • Voor evenementen met minder dan 500 aanwezigen ten laatste twee maanden voor het evenement.

De behandeling van de aanvraag vraagt tijd: het dossier wordt besproken in de evenementencel en nadien voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Respecteer daarom de indieningstermijn. Let op: het indienen van een aanvraagformulier is niet gelijk aan de toelating voor de organisatie van je evenement.

Als je twijfelt, neem dan contact op met het evenementenloket: evenementenloket@lebbeke.be.  Zij helpen je graag verder.

Hoe aanvragen?

Bekijk  hier  welk aanvraagformulier of veiligheidsdraaiboek je moet indienen.