Evenementenloket

Een aanvraag voor een evenement is nodig wanneer

  • het evenement plaatsvindt op de openbare weg of in een publiek toegankelijk gebouw bv. op een plein, straat of park, in een zaal of school.
  • het evenement plaatsvindt in een privé-gebouw en het voor iedereen toegankelijk is
  • er luide muziek wordt gespeeld op het evenement bv. fuiven, concerten of optredens en je een uitzondering op geluid nodig hebt.
  • er tijdens een evenement op hetzelfde moment meer dan 1.000 bezoekers verwacht worden.
  • je een (door)tocht, circus of wedstrijd op de openbare weg of garageverkoop organiseert.

Op welke termijn dien je jouw aanvraag in?

  • Aanvraag voor een fuif, circus, kermis, pop-upbar, markt en een professionele wielerwedstrijdmoet je 90 dagen op voorhand indienen.
  • Aanvraag voor een buurtfeest, concert, garageverkoop, rommelmarkt, schoolfeest, sportactiviteit en een wandel-, fiets-, auto-, moto-... tocht moet je 60 dagen op voorhand indienen.

De behandeling van de aanvraag vraagt tijd: het dossier wordt besproken in de evenementencel en nadien voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Respecteer daarom de indieningstermijn.
Let op: het indienen van een aanvraagformulier is niet gelijk aan de toelating voor de organisatie van je evenement.

Als je twijfelt, neem dan contact op met het evenementenloket: evenementenloket@lebbeke.be.  
Zij helpen je graag verder.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag voor een evenement gebeurt via Eaglebe.
Wanneer je de eerste keer via Eaglebe een aanvraag doet, moet je je eerst nog registreren.
Dat doe je door volgende stappen te volgen:

  1. Registreer je via Eaglebe
  2. Bevestig je registratie door op de link te klikken in je mailbox
  3. Je kan dan een nieuwe aanvraag starten door te navigeren naar ' nieuwe aanvraag' of de link naar een nieuwe aanvraag te openen en Gemeente Lebbeke in te vullen.

Let op! Veldtoertochten dien je ook apart aan te vragen via de site van Sport Vlaanderen.