Cultuurprijs & Zilveren Pluim

Het gemeentebestuur Lebbeke reikt jaarlijks de Cultuurprijs, Zilveren Pluim en eremedailles uit aan verenigingen of personen die zich ingezet hebben voor het culturele leven in onze gemeente.

Cultuurprijs

Groeperingen of personen die het afgelopen jaar door hun activiteiten of opmerkelijke prestaties een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Lebbeke kunnen voor de Cultuurprijs hun kandidatuur indienen.

Zilveren Pluim

Groeperingen of personen die zich op sociocultureel vlak inzetten voor de gemeenschap kunnen hun kandidatuur indienen of voorgedragen worden door iemand anders voor de Zilveren Pluim.

Medailles voor verdienstelijke leden

Groeperingen of personen die zich reeds jarenlang vrijwillig inzetten in de culturele of sociaal-culturele sector kunnen ook eremedailles aanvragen. Deze worden door het gemeentebestuur aangevraagd bij het departement Cultuur.

Kandidaturen

De kandidatuur voor de Cultuurprijs of de Zilveren Pluim heeft betrekking op de periode sinds de vorige toekenning van de prijzen.

De kandidatuur wordt ingediend d.m.v. het invulformulier, te bekomen bij de cultuurdienst of op de gemeentelijke website. Dit moet uiterlijk op 15 oktober via mail doorgestuurd worden naar cultuurdienst@lebbeke.be.

Meer informatie over wie in aanmerking komt voor deze prijzen en aan welke criteria moet worden voldaan, vind je hier of kan je bekomen bij de cultuurdienst.