Klasbezoek met uitleningen

De klassikale uitleningen kunnen op twee manieren gebeuren:

Klaskaart
Met deze kaart kan je 150 materialen uitlenen op naam van de klas.
Deze kaart blijft eigendom van de klas. Wanneer de leerkracht naar een andere klas gaat, dan vraagt hij naar de klaskaart van de nieuwe klas. Als deze niet meer beschikbaar is, dan kan een nieuwe kaart aangevraagd worden.
De klaskaart is bedoeld voor klassikale uitleningen, niet voor persoonlijk gebruik.
De materialen op de klaskaart moeten ten laatste op 1 juli in de bib zijn.

Alle klaskaarten moeten op deze dag ook in de bib zijn!

Individuele kaarten
Elke leerling heeft een eigen kaart en kan 10 boeken uitlenen. Deze kaart blijft bij de leerkracht. De leerlingen die met hun ouders naar de bib komen, krijgen een aparte lidkaart.